Administracja

Dyrektor

lek.med. Artur Jerzy Skóra

tel/fax 25 792-28-33

a.skora@spzoz.wegrow.pl


Dyrektor ds. Medycznych

lek.med. Tomasz Czerski

tel/fax 25 792-20-41 do 43 wew. 141

t.czerski@spzoz.wegrow.pl


Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych

inż. Leszek Rychlik

tel. 25 792-37-03

l.rychlik@spzoz.wegrow.pl


Naczelna Pielęgniarka

Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

mgr Joanna Zygmunt

tel. 25 792-20-41,42  w 159

j.zygmunt@spzoz.wegrow.pl


Główna Księgowa / Kierownik Działu Finansowo-Księgowego

Marianna Elżbieta Ratyńska

tel. 25 79226-07

e.ratynska@spzoz.wegrow.pl

ksiegowosc@spzoz.wegrow.pl


Kierownik Działu Kadr

mgr Barbara Grzeszek

tel. 25 792-27-33

kadry@spzoz.wegrow.pl


Kierownik Sekcji Statystyki i Rozliczeń Usług Medycznych

mgr Paulina Pabian

tel. 25 792-27-15

p.pabian@spzoz.wegrow.pl


Kierownik Działu Organizacji Świadczeń Medycznych,

Marketingu i Sprzedaży

mgr Katarzyna Rzążewska

tel. 25 792-29-55

marketing@spzoz.wegrow.pl


Administrator Systemów Informatycznych

inż. Grzegorz Kosiorek
tel. 25 792 27-15

Dział Zamówień Publicznych

mgr Ewa Grasiewicz
tel. 25 792 00-38

Dział Zaopatrzenia
inż. Mariusz Kałuski
tel. 25 792 29-55

Inspektor ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Wanda Kubój
tel. 25 792 28-33

Inspektor Ochrony Danych (IOD)
Anna Błażejczak-Jarosińska
tel: 505 221 882
sekretariat@spzoz.wegrow.pl

Pielęgniarka Epidemiologiczna

mgr Agnieszka Sobotka
tel. 25 792-20-41,42  w 154
a.sobotka@spzoz.wegrow.pl