Bezpłatna pomoc tłumacza dla osób niesłyszących i głuchoniewidomych

Świadczenie bezpłatne przeznaczone dla osób uprawnionych będących osobami niepełnosprawnymi w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

 

(Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016).


KONTAKT

W celu skorzystania z usługi prosimy o kontakt poprzez formularz znajdujący się poniżej.

SPZOZ w Węgrowie

ul. Kościuszki 15

07-100 Węgrów

adres e-mail: sekretariat@spzoz.wegrow.pl