Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Koordynator Oddziału – lek.med. Aneta Królak – Ulińska

Pielęgniarka Oddziałowa – mgr Marzena Sękal

Kontakt:

Gabinet lekarski 25 792-20-41 do 43 wew. 113 lub 156
Gabinet Koordynatora 25 792-20-41 do 43 wew. 113
Pielęgniarka Oddziałowa 25 792-20-41 do 43 wew. 110
Dyżurka pielęgniarek 25 792-20-41 do 43 wew. 110