Oddział Anestezjologii

Ordynator Oddziału – lek.med. Krzysztof Sitko

Pielęgniarka Oddziałowa – mgr Marzena Sękal

Kontakt:

Gabinet lekarski 25 792-20-41 do 43 wew. 113 lub 156
Gabinet ordynatora 25 792-20-41 do 43 wew. 113
Pielęgniarka Oddziałowa 25 792-20-41 do 43 wew. 110
Dyżurka pielęgniarki 25 792-20-41 do 43 wew. 110