Oddział Anestezjologii

Ordynator Oddziału – lek.med. Krzysztof Sitko

Pielęgniarka Oddziałowa – mgr Marzena Sękal

Kontakt:

Gabinet lekarski 25 506 54 20 wew. 113 lub 156
Gabinet ordynatora 25 506 54 20 wew. 113
Pielęgniarka Oddziałowa 25 506 54 20 wew. 110
Dyżurka pielęgniarki 25 506 54 20 wew. 110