Oddział Anestezjologii

Ordynator Oddziału – lek.med. Krzysztof Sitko

Pielęgniarka Oddziałowa – Marzena Sękal

Kontakt:

Gabinet lekarski   25 792-20-41 do 43 wew. 113

Dyżurka pielęgniarki   25 792-20-41 do 43 wew. 110