Oddział Chirurgiczny Ogólny

Ordynator Oddziału – lek.med. Leszek Łozowski

Pielęgniarka Oddziałowa – Hanna Kocon

Kontakt:

Gabinet lekarski 25 792-20-41 do 43 wew. 133

Gabinet lekarski 25 792-20-41 do 43 wew. 133

Gabinet ordynatora 25 792-20-41 do 43 wew. 130

Pielęgniarka Oddziałowa 25 792-20-41 do 43 wew. 134

Dyżurka pielęgniarki 25 792-20-41 do 43 wew. 132 

Oddział liczy 40 łóżek w tym 2 intensywnej opieki medycznej.

Oddział zapewnia całodobową diagnostyką  laboratoryjną, obrazową, endoskopową z leczeniem zachowawczym i operacyjnym schorzeń chirurgicznych,
zwłaszcza wymagających pilnego leczenia.

W oddziale wykonujemy szeroki zakres zabiegów operacyjnych w szczególności zabiegi w zakresie:

– chirurgii jamy brzusznej,

– chirurgii endokrynologicznej,

– chirurgii układu żylnego.