Oddział Chorób Wewnętrznych

Oddział Chorób Wewnętrznych (Oddział Internistyczno-Kardiologiczny)

Ordynator Oddziału – lek. med. Tomasz Czerski

Pielęgniarka Oddziałowa – mgr Bogumiła Osiak

Kontakt:

Gabinet lekarski 25 792-20-41 do 43 wew. 142

Gabinet ordynatora 25 792-20-41 do 43 wew. 141

Pielęgniarka Oddziałowa 25 792-20-41 do 43 wew. 146

Dyżurka pielęgniarki 25 792-20-41 do 43 wew. 138

Gabinet zabiegowy 25 792-20-41 do 43 wew. 139