Oddział Neonatologiczny

Ordynator Oddziału – lek.med. Barbara Podgórska-Sowa

Pielęgniarka Oddziałowa – Maria Czarnocka

Kontakt:

Gabinet lekarski 25 792-20-41 do 43 wew. 127

Dyżurka pielęgniarki 25 792-20-41 do 43 wew. 122