Oddział Pediatryczny

Ordynator Oddziału – lek. med. Barbara Tulwin

Pielęgniarka Oddziałowa – mgr Marzena Frączek

Kontakt:

Gabinet lekarski 25 792-20-41 do 43 wew. 147

Gabinet lekarski 25 792-20-41 do 43 wew. 147

Pielęgniarka Oddziałowa 25 792-20-41 do 43 wew. 150

Dyżurka pielęgniarki 25 792-20-41 do 43 wew. 149