Ogłoszenia

Opublikowano: 24.06.2019r., 13:41

Opublikowano: 10.05.2019r., 14:06

WYKAZ LOKALI  PRZEZNACZONYCH DO WYNAJMU W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ

Zgodnie z art. 35ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j Dz. U. z 2018r., poz. 2204) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgrowie podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do wynajmu nieruchomości stanowiące własność SPZOZ w Węgrowie:

1.

Położenie Łochów ul. Al. Pokoju 73/2
Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów i budynków Działka o numerze ewidencyjnym 2594/3 zabudowana budynkiem
Nr księgi wieczystej SI1W/00026404/3
Powierzchnia nieruchomości lokal mieszkalny (kuchnia, przedpokój, łazienka-ubikacja, dwa pokoje, piwnica) o pow. 31,69m2
Opis i przeznaczenie nieruchomości Przedmiotem najmu będzie lokal mieszkalny (kuchnia, przedpokój, łazienka-ubikacja, dwa pokoje, piwnica) zlokalizowany w budynku położonym przy ulicy Al. Pokoju 73/2 w obrębie ewidencyjnym miasta Łochów. Umowa zostanie zawarta z pracownikiem Zakładu.
Okres najmu Umowa najmu zostanie zawarta na okres jednego roku.
Opłaty z tytułu najmu Miesięczna stawka czynszu wynosić będzie 350zł brutto. Czynsz płatny z góry w terminie do 10-go każdego miesiąca na podstawie wystawionej faktury VAT przez Wynajmującego.

 

2.

Położenie Węgrów ul. Kościuszki 201
Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów i budynków Działka o numerze ewidencyjnym 2216 zabudowana budynkiem
Nr księgi wieczystej SI1W/00026486/1
Powierzchnia nieruchomości powierzchni 14m2
Opis i przeznaczenie nieruchomości Przedmiotem najmu będzie część holu Szpitala Powiatowego w Węgrowie wraz z zapleczem z przeznaczeniem na kiosk spożywczo-przemysłowy.
Okres najmu Umowa najmu zostanie zawarta na okres jednego roku.
Opłaty z tytułu najmu Minimalny czynsz 100zł płatny z góry w terminie do 10-go każdego miesiąca na podstawie wystawionej faktury VAT przez Wynajmującego.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie   ul.  Kościuszki 15 na stronie internetowej https://nowa.spzoz.wegrow.pl/ogloszenia/ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej SPZOZ w Węgrowie przez okres 21 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. od dnia 10.05.2019r. do dnia 31.05.2019r.oraz prasie lokalnej

 

Artur Skóra

Dyrektor SPZOZ w Węgrowie