Przedmiot Typ Data zamknięcia
Przedmiot Typ Data zamknięcia
Dostawa odczynników laboratoryjnych z dzierżawą automatycznego analizatora do koagulologiitryb podstawowy2022-07-01
Dostawa i uruchomienie sprzętu medycznego w postaci pompy objętościowej, statywu do pomp i stacji dokujących oraz stacji dokującej z LAN/Ethernet związanego z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na obszarze Województwa Mazowieckiegozaproszenie do złożenia oferty cenowej2022-06-22
Dostawa sprzętu komputerowego, tabletów, urządzeń wielofunkcyjnych, drukarek, drukarek mobilnych dla potrzeb SPZOZ w Węgrowiezaproszenie do złożenia oferty cenowej2022-06-15
Dostawa probówek i drobnego sprzętu laboratoryjnegozaproszenie do złożenia oferty cenowej2022-06-15
Dzierżawa automatycznego analizatora mikrobiologicznego wraz z dostawą podłoży, odczynników i niezbędnego wyposażeniazaproszenie do złożenia oferty cenowej2022-06-01
Dostawa żywności dla potrzeb kuchni Szpitala Powiatowego w Węgrowietryb podstawowy2022-06-03
Dostawa lekównieograniczony2022-05-25
Dostawa lekównieograniczony2022-05-24
Dostawa czyściwa perforowanego, ręczników papierowych i bezzapachowego mydła w pianiezaproszenie do złożenia oferty cenowej2022-05-06
Dostawa pieczywa – powtórkazaproszenie do złożenia oferty cenowej2022-04-14
Dostawa warzyw i owocówzaproszenie do złożenia oferty cenowej2022-04-13
Dostawa pieczywazaproszenie do złożenia oferty cenowej2022-04-11
Dostawa materiałów opatrunkowych, plastrów, wyrobów higienicznych oraz zestawów, fartuchów i akcesoriów do zabiegów operacyjnychtryb podstawowy2022-03-25
Dostawa środków czystościowych i gospodarczychzaproszenie do złożenia oferty cenowej2022-03-23
Dostawa rękawiczek medycznychtryb podstawowy2022-03-18
Dostawa i uruchomienie sprzętu medycznego w postaci systemu do monitorowania parametrów życiowych pacjentów (4 stanowiska) z centralą związanego z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na obszarze Województwa Mazowieckiegozaproszenie do złożenia oferty cenowej2022-03-03
Dostawa i uruchomienie sprzętu medycznego w postaci respiratora stacjonarnego na OAiIT związanego z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na obszarze Województwa Mazowieckiegozaproszenie do złożenia oferty cenowej2022-03-04
Dostawa i uruchomienie sprzętu medycznego w postaci zestawu do pomiaru hemodynamicznego na OAiIT związanego z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na obszarze Województwa Mazowieckiegozaproszenie do złożenia oferty cenowej2022-02-28
Dostawa i uruchomienie sprzętu medycznego w postaci aparatu ultrasonograficznego do zastosowań w ramach procedur ultrasonograficznych na OAiIT związanego z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na obszarze Województwa Mazowieckiegozaproszenie do złożenia oferty cenowej2022-02-25
Opieka serwisowa systemu informatycznego SIMPLE.ERPzaproszenie do złożenia oferty cenowej2022-01-31
Dostawa masek chirurgicznych, półmasek filtrujących, kombinezonów ochrony biologicznej, ubrań z włókniny, fartuchów chirurgicznych oraz innych wyrobów z fizelinytryb podstawowy2022-01-14
Dostawa preparatów do żywienia pozajelitowego i dojelitowego oraz płynów infuzyjnychtryb podstawowy2022-01-14
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytkutryb podstawowy2021-12-17
Dostawa papieru, rękawów i testów do sterylizacjizaproszenie do złożenia oferty cenowej2021-12-08
Budowa instalacji fotowoltaicznej PV na budynku Przychodni Terapii Uzależnień w Węgrowie, ul. Kościuszki 15zaproszenie do złożenia oferty cenowej2021-11-22
Dostawa i uruchomienie sprzętu medycznego w postaci defibrylatora oraz kardiomonitorów związanego z zapobieganiem lub zwalczaniem epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na obszarze Województwa Mazowieckiegozaproszenie do złożenia oferty cenowej2021-11-16
Przebudowa części budynku magazynowego na Pracownię Rezonansu Magnetycznego w Szpitalu Powiatowym w Węgrowietryb podstawowy2021-11-19
Utwardzenie powierzchni przy budynkach SPZOZ w Węgrowie, ul. Kościuszki 15zaproszenie do złożenia oferty cenowej2021-11-05
Dostawa gazów medycznych z dzierżawą zbiornika kriogenicznegozaproszenie do złożenia oferty cenowej2021-11-03
Dostawa odczynników laboratoryjnych do immunochemii z dzierżawą automatycznego analizatora immunochemicznegotryb podstawowy2021-10-15
Dostawa i uruchomienie sprzętu medycznego w postaci aparatu RTG dwudetektorowego z zawieszeniem sufitowym, związanego z zapobieganiem lub zwalczeniem epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na obszarze Województwa Mazowieckiegozaproszenie do złożenia oferty cenowej2021-10-11
Dostawa i uruchomienie sprzętu medycznego w postaci aparatu do znieczulenia, związanego z zapobieganiem lub zwalczeniem epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na obszarze Województwa Mazowieckiegozaproszenie do złożenia oferty cenowej2021-10-05
Zakup rezonansu magnetycznego z adaptacją pomieszczenianieograniczony2021-10-13
Dostawa odczynników i kontroli z dzierżawą analizatora do badań hematologicznych wraz z niezbędnym wyposażeniemzaproszenie do złożenia oferty cenowej2021-09-03
Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych dla SP ZOZ w Węgrowietryb podstawowy2021-08-20
Dostawa (tankowanie)oleju napędowego ON dla potrzeb SPZOZ w Węgrowietryb podstawowy2021-08-19
Utwardzenie terenu przy SPZOZ w Ostrówku Węgrowskimzaproszenie do złożenia oferty cenowej2021-07-08
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E obejmująca sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji do budynków SPZOZ w Węgrowietryb podstawowy2021-07-09
Dostawa leków – powtórkatryb podstawowy2021-06-11
Dzierżawa automatycznego analizatora mikrobiologicznego z dostawą podłoży i odczynnikówzaproszenie do złożenia oferty cenowej2021-06-02
Dostawa probówek i drobnego sprzętu laboratoryjnegozaproszenie do złożenia oferty cenowej2021-06-02
Dostawa żywności dla potrzeb kuchni Szpitala Powiatowego w Węgrowietryb podstawowy2021-05-28
Dostawa paneli nadłóżkowych ściennychzaproszenie do złożenia oferty cenowej2021-04-29
Dostawa warzyw i owocówzaproszenie do złożenia oferty cenowej2021-04-16
Ocieplenie budynku Poradni Terapii Uzależnień SPZOZ w Węgrowietryb podstawowy2021-04-23
Zakup aparatu RTG – ramię Ctryb podstawowy2021-04-16
Dostawa lekównieograniczony2021-04-26
Odbiór odpadów komunalnych z jednostek SPZOZ w Węgrowietryb podstawowy2021-03-19
Dostawa środków czystościowych i gospodarczychzaproszenie do złożenia oferty cenowej2021-03-09
Dostawa rękawiczek medycznychtryb podstawowy2021-03-05
Remont schodów zewnętrznych przy Szpitalu Powiatowym w Węgrowiezaproszenie do złożenia oferty cenowej2021-02-15
Dostawa preparatów do żywienia pozajelitowego i dojelitowego oraz płynów infuzyjnychnieograniczony2020-12-23
Dostawa laptopów, komputerów, urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek dla potrzeb SPZOZ w Węgrowiezaproszenie do złożenia oferty cenowej2020-12-18
Dostawa masek chirurgicznych, półmasek filtrujących, kombinezonów ochrony biologicznej, ubrań z włókniny, fartuchów chirurgicznych oraz innych wyrobów z fizelinynieograniczony2020-12-18
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytkunieograniczony2020-12-14
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla SPZOZ w Węgrowienieograniczony2020-11-30
Dostawa papieru, rękawów i testów do sterylizacjizaproszenie do złożenia oferty cenowej2020-11-25
Dostawa rękawiczek medycznychzaproszenie do złożenia oferty cenowej2020-10-23
Dostawa gazów medycznych z dzierżawą zbiornika kriogenicznegozaproszenie do złożenia oferty cenowej2020-10-15
Dostawa odczynników laboratoryjnych dla pracowni biochemii, analityki, hematologii, serologii, i bakteriologiizaproszenie do złożenia oferty cenowej2020-10-06
Zakup myjni endoskopowej dla potrzeb SPZOZ w Węgrowiezaproszenie do złożenia oferty cenowej2020-09-30
Dostawa odczynników laboratoryjnych do immunochemii z dzierżawą analizatora immunologicznegonieograniczony2020-09-30
Utwardzenie terenu przy kaplicy szpitalnej w Węgrowiezaproszenie do złożenia oferty cenowej2020-09-11
Dostawa staplerów liniowych wraz z ładunkami oraz szwów chirurgicznychzaproszenie do złożenia oferty cenowej2020-09-02
Termomodernizacja budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Ostrówku Węgrowskim oraz przebudowa podjazdu dla niepełnosprawnych i podestu wejściowegonieograniczony2020-09-08
Dostawa szczepionek dla potrzeb SP ZOZ w Węgrowiezaproszenie do złożenia oferty cenowej2020-08-21
Dostawa (tankowanie) oleju napędowego ON dla potrzeb SP ZOZ w Węgrowienieograniczony2020-08-17
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E obejmująca sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji do budynków SPZOZ w Węgrowienieograniczony2020-08-06
Dostawa szwów chirurgicznych, siatek przepuklinowych, opatrunków hemostatycznych, staplerów, klipsów tytanowych i polimerowychnieograniczony2020-08-03
Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych dla SPZOZ w Węgrowienieograniczony2020-07-20
Dostawa odczynników laboratoryjnych do biochemii z dzierżawą automatycznego analizatora biochemicznegonieograniczony2020-06-19
Dostawa sprzętu medycznego dla SPZOZ w Węgrowienieograniczony2020-06-30
Dostawa odczynników laboratoryjnych do immunochemii z dzierżawą automatycznego analizatora immunologicznegonieograniczony2020-06-02
Dostawa probówek i drobnego sprzętu laboratoryjnegozaproszenie do złożenia oferty cenowej2020-05-19
Dzierżawa automatycznego analizatora mikrobiologicznego z dostawą podłoży i odczynnikówzaproszenie do złożenia oferty cenowej2020-05-18
Dostawa żywności dla potrzeb kuchni Szpitala Powiatowego w Węgrowienieograniczony2020-05-08
Dostawa czyściwa perforowanego, ręczników papierowych i bezzapachowego mydła w pianiezaproszenie do złożenia oferty cenowej2020-04-23
Dzierżawa analizatora do badań koagulologicznych wraz z dostawą odczynników i niezbędnego wyposażeniazaproszenie do złożenia oferty cenowej2020-04-01
Dostawa środków dezynfekcyjnychnieograniczony2020-03-30
Dostawa warzyw i owocówzaproszenie do złożenia oferty cenowej2020-03-23
Dostawa lekównieograniczony2020-04-07
Dostawa materiałów opatrunkowych, plastrów, wyrobów higienicznych oraz zestawów, fartuchów i akcesoriów do zabiegów operacyjnychnieograniczony2020-02-28
Dostawa środków czystościowych i gospodarczychzaproszenie do złożenia oferty cenowej2020-02-14
Dostawa preparatów do żywienia pozajelitowego i dojelitowego oraz płynów infuzyjnychnieograniczony2019-12-13
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla SPZOZ w Węgrowienieograniczony2019-12-11
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytkunieograniczony2019-12-06
Dostawa sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Węgrowiezaproszenie do złożenia oferty cenowej2019-10-31
Dostawa odczynników wraz z dzierżawą aparatu do oznaczeń hemoglobiny glikowanejzaproszenie do złożenia oferty cenowej2019-10-29
Dostawa gazów medycznych z dzierżawą zbiornika kriogenicznegozaproszenie do złożenia oferty cenowej2019-10-25
Dostawa rękawiczek medycznychzaproszenie do złożenia oferty cenowej2019-10-04
Dostawa odczynników laboratoryjnych do immunochemii z dzierżawą analizatora immunologicznegonieograniczony2019-09-26
Dostawa odczynników laboratoryjnych dla pracowni biochemii, analityki, hematologii, serologii, bakteriologii oraz dzierżawa aparatu do monitorowania posiewów krwi i płynów ustrojowych z dostawą podłoży hodowlanych do systemuzaproszenie do złożenia oferty cenowej2019-09-20
Dostawa odczynników i kontroli z dzierżawą analizatora do badań hematologicznych wraz z niezbędnym wyposażeniemzaproszenie do złożenia oferty cenowej2019-09-18
Dostawa (tankowanie) oleju napędowego ON dla potrzeb SPZOZ w Węgrowie – powtórkanieograniczony2019-08-19
Dostawa szwów chirurgicznych, siatek przepuklinowych, opatrunków hemostatycznych, staplerów, klipsów tytanowych i polimerowychnieograniczony2019-08-19
Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych dla SPZOZ w Węgrowienieograniczony2019-08-09
Dostawa (tankowanie) oleju napędowego ON dla potrzeb SPZOZ w Węgrowienieograniczony2019-08-05
Budowa instalacji fotowoltaicznej do produkcji energii elektrycznej w Szpitalu Powiatowym w Węgrowie – powtórkanieograniczony2019-07-26
Budowa instalacji fotowoltaicznej do produkcji energii elektrycznej w Szpitalu Powiatowym w Węgrowienieograniczony2019-07-03
Docieplenie zespołu budynków Szpitala Powiatowego w Węgrowie z wykonaniem elewacjinieograniczony2019-06-26
Wymiana instalacji oświetleniowej na instalację ze źródłami światła LED w Szpitalu Powiatowym w Węgrowienieograniczony2019-06-24
Remont instalacji centralnego ogrzewania, wodociągowej i przeciwpożarowej w Szpitalu Powiatowym w Węgrowienieograniczony2019-06-14
Dostawa systemu ucyfrowienia do aparatów RTG i mammografu, rozbudowa istniejącego systemu pośredniej radiografii cyfrowej użytkowanego w SP ZOZ w Węgrowie oraz sprzętu nadzoru pacjenta w Pracowni RTGnieograniczony2019-06-03
Dostawa probówek i drobnego sprzętu laboratoryjnegozaproszenie do złożenia oferty cenowej2019-05-17
Dzierżawa automatycznego analizatora mikrobiologicznego z dostawą podłoży i odczynnikówzaproszenie do złożenia oferty cenowej2019-05-16
Dostawa lekówzaproszenie do złożenia oferty cenowej2019-05-15
Dostawa żywności dla potrzeb kuchni Szpitala Powiatowego w Węgrowienieograniczony2019-05-09
Dostawa materiałów opatrunkowychzaproszenie do złożenia oferty cenowej2019-04-30
Dostawa warzyw i owocówzaproszenie do złożenia oferty cenowej2019-04-05
Dostawa środków dezynfekcyjnychnieograniczony2019-04-09
Dzierżawa analizatora do badań koagulologicznych z dostawą odczynników i niezbędnego wyposażeniazaproszenie do złożenia oferty cenowej2019-04-01
Zakup wyposażenia Pracowni Tomografii Komputerowej Szpitala Powiatowego w Węgrowienieograniczony2019-04-25
Dostawa materiałów opatrunkowych, plastrów, wyrobów higienicznych oraz zestawów fartuchów i akcesoriów do zabiegów operacyjnychnieograniczony2019-03-08
Dostawa lekównieograniczony2019-03-12
Dostawa środków czystościowych i gospodarczychzaproszenie do złożenia oferty cenowej2019-02-15
Zakup wyposażenia Pracowni Endoskopii Szpitala Powiatowego w Węgrowie w postępowaniu przetargowym na wykonanie projektu; “Poprawa jakości świadczeń zdrowotnych SPZOZ w Węgrowie poprzez doposażenie w nowoczesny sprzęt medyczny”- zadanie IInieograniczony2019-02-18
Dostawa cyfrowego aparatu ultrasonograficznego w postępowaniu przetargowym na wykonanie projektu „Poprawa jakości świadczeń zdrowotnych SPZOZ w Węgrowie poprzez doposażenie w nowoczesny sprzęt medyczny”- zadanie Inieograniczony2019-01-21
Dostawa preparatów do żywienia pozajelitowego i dojelitowego oraz płynów infuzyjnychnieograniczony2018-12-07
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb SPZOZ w Węgrowienieograniczony2018-11-30
Dostawa rękawiczek medycznych dla potrzeb SPZOZ w Węgrowiezaproszenie do złożenia oferty cenowej2018-10-19
Przebudowa kotłowni w Przychodni Rejonowej w Łochowie na kotłownię gazowąnieograniczony2018-10-25
Dostawa gazów medycznych z dzierżawą zbiornika kriogenicznego dla potrzeb SPZOZ w Węgrowiezaproszenie do złożenia oferty cenowej2018-10-18
Dostawa odczynników laboratoryjnych dla pracowni biochemii, analityki, hematologii, serologii i bakteriologii, oraz dzierżawę aparatu do monitorowania posiewów krwi i płynów ustrojowych z dostawą podłoży hodowlanych do systemuzaproszenie do złożenia oferty cenowej2018-10-01
Przebudowa kotłowni w budynku administracyjnym SP ZOZ Węgrowie ul. Kościuszki 15 na kotłownię gazowąnieograniczony2018-10-05
Dostawa odczynników laboratoryjnych do immunochemii z dzierżawą analizatora immunologicznegonieograniczony2018-09-27
Dostawa odczynników i kontroli z dzierżawą analizatora do badań hematologicznych wraz z niezbędnym wyposażeniemzaproszenie do złożenia oferty cenowej2018-09-24
Świadczenie kompleksowych usług pralniczych i dezynfekcyjnych bielizny szpitalnej wraz z jej wynajmem oraz wdrożenie Systemu RFID UHF, jak również naprawa bielizny i odzieży szpitalnej dla SP ZOZ w Węgrowienieograniczony2018-09-17
Dostawa odczynników laboratoryjnych do immunochemii z dzierżawą automatycznego analizatora immunochemicznego. nieograniczony2018-09-07
Dostawa szwów chirurgicznych, siatek przepuklinowych, opatrunków hemostatycznych, staplerów, klipsów tytanowych i polimerowychnieograniczony2018-08-10
Dostawa (tankowanie) oleju napędowego (ON) dla potrzeb SP ZOZ w Węgrowienieograniczony2018-08-02
Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznychzaproszenie do złożenia oferty cenowej2018-07-25
kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) obejmująca sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji do budynków SP ZOZ w Węgrowie w celach grzewczychnieograniczony2018-07-26
Dzierżawa automatycznego analizatora mikrobiologicznego wraz z dostawą podłoży, odczynników i niezbędnego wyposażeniazaproszenie do złożenia oferty cenowej2018-05-22
Dostawa probówek i drobnego sprzętu laboratoryjnego dla potrzeb SPZOZ Węgrówzaproszenie do złożenia oferty cenowej2018-05-22
Dostawa żywności dla potrzeb kuchni szpitalnej SP ZOZ Węgrównieograniczony2018-05-07
Dostawa ambulansu sanitarnego typu C z wyposażeniem- powtórkanieograniczony2018-05-04
Dostawa warzyw i owoców dla potrzeb SPZOZ w Węgrowiezaproszenie do złożenia oferty cenowej2018-04-13
Dostawa środków dezynfekcyjnych dla potrzeb SP ZOZ Węgrównieograniczony2018-04-09
Przebudowa chodnika na terenie Szpitala Powiatowego w Węgrowie wraz z ogrodzeniem i oświetleniemzaproszenie do złożenia oferty cenowej2018-04-04
Dzierżawa analizatora do badań koagulologicznych wraz z dostawą odczynników i niezbędnego wyposażeniazaproszenie do złożenia oferty cenowej2018-04-03
Dostawa wyposażenia centralnej Sterylizatorni SP ZOZ w Węgrowiezaproszenie do złożenia oferty cenowej2018-03-26
Dostawa ambulansu sanitarnego typu C z wyposażeniemnieograniczony2018-03-12
Dostawa materiałów opatrunkowych, plastrów, wyrobów higienicznych oraz zestawów, fartuchów i akcesoriów do zabiegów operacyjnych dla potrzeb SP ZOZ Węgrów.nieograniczony2018-03-02
Dostawa środków czystościowych i gospodarczych oraz dzierżawa dozowników na ręczniki papierowe dla potrzeb SP ZOZ w Węgrowiezaproszenie do złożenia oferty cenowej2018-02-22
Dostawa leków dla potrzeb SP ZOZ w Węgrowienieograniczony2018-03-07
Przebudowa niskiego parteru budynku bloku operacyjnego Szpitala Powiatowego w Węgrowienieograniczony2017-12-21
Dostawa preparatów do żywienia pozajelitowego i dojelitowego oraz płynów infuzyjnych dla potrzeb SP ZOZ Węgrównieograniczony2017-12-08
Dostawa worków i podkładów foliowychzaproszenie do złożenia oferty cenowej2017-12-06
Dostawa gazu ziemnego dla Szpitala Powiatowego w Węgrowiezaproszenie do złożenia oferty cenowej2017-11-23
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb SP ZOZ w Węgrowienieograniczony2017-11-27
Dostawa środków czystościowych i gospodarczych dla potrzeb SP ZOZ w Węgrowiezaproszenie do złożenia oferty cenowej2017-02-01
Wykonanie tablic informacyjno-pamiątkowych, naklejek informacyjnych i plakatów informacyjnychzaproszenie do złożenia oferty cenowej2017-02-10
Dostawa leków dla potrzeb SP ZOZ w Węgrowie.nieograniczony2017-02-24
Dostawa aparatu do ciągłych terapii nerkozastępczych dla potrzeb SP ZOZ w Węgrowiezaproszenie do złożenia oferty cenowej2017-02-27
Dostawa materiałów opatrunkowych, plastrów, wyrobów higienicznych oraz zestawów, fartuchów i akcesoriów do zabiegów operacyjnych dla potrzeb SP ZOZ Węgrównieograniczony2017-03-06
Dzierżawa analizatora do badań koagulologicznych wraz z dostawą odczynników i niezbędnego wyposażeniazaproszenie do złożenia oferty cenowej2017-03-10
Dostawa środków dezynfekcyjnych dla potrzeb SP ZOZ Węgrównieograniczony2017-03-24
Dostawa warzyw i owoców dla potrzeb SPZOZ w Węgrowiezaproszenie do złożenia oferty cenowej2017-04-03
Dostawa żywności dla potrzeb kuchni szpitalnej SPZOZ Węgrównieograniczony2017-04-12
Dzierżawa automatycznego analizatora mikrobiologicznego z dostawą podłoży i odczynnikówzaproszenie do złożenia oferty cenowej2017-04-18
Dostawa zestawów, fartuchów i akcesoriów do zabiegów operacyjnychzaproszenie do złożenia oferty cenowej2017-04-19
Unowocześnienie systemu i infrastruktury informatycznej oraz wdrożenie usług E-zdrowie w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Węgrowie.nieograniczony2017-05-02
Dostawa nabiałuzaproszenie do złożenia oferty cenowej2017-05-08
Dostawę probówek i drobnego sprzętu laboratoryjnego dla potrzeb SPZOZ w Węgrowiezaproszenie do złożenia oferty cenowej2017-05-12
Dostawa odczynników biochemicznych z dzierżawą automatycznego analizatora biochemicznego i stacji uzdatniania wodynieograniczony2017-06-09
Dostawa miałuzaproszenie do złożenia oferty cenowej2017-07-07
Dostawa respiratora wysokiej klasy z wyposażeniem dla dzieci i dorosłychzaproszenie do złożenia oferty cenowej2017-07-20
Przebudowa kotłowni na paliwo stałe Szpitala Powiatowego w Węgrowie na kotłownię gazowo – olejowąnieograniczony2017-07-21
Dostawa szwów chirurgicznych, siatek przepuklinowych, opatrunków hemostatycznych, staplerów, klipsów tytanowych i polimerowychnieograniczony2017-08-07
Dostawa (tankowanie) paliw płynnychnieograniczony2017-08-11
Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych z SP ZOZ w Węgrowiezaproszenie do złożenia oferty cenowej2017-08-16
Przebudowa kotłowni na paliwo stałe Szpitala Powiatowego w Węgrowie na kotłownię gazowo – olejową – powtórkanieograniczony2017-08-24
Dostawa odczynników laboratoryjnych dla potrzeb SPZOZ w Węgrowiezaproszenie do złożenia oferty cenowej2017-09-11
Dostawa błon rentgenowskich, odczynników oraz kopert na zdjęcia rentgenowskiezaproszenie do złożenia oferty cenowej2017-09-15
Dostawa ambulansu sanitarnego typu A2 z wyposażeniemnieograniczony2017-09-21
Dostawa odczynników laboratoryjnych do immunochemii z dzierżawą analizatora immunologicznegonieograniczony2017-09-22
Dostawa odczynników i kontroli z dzierżawą analizatora do badań hematologicznychzaproszenie do złożenia oferty cenowej2017-10-26
Dostawa rękawiczek medycznych dla potrzeb SP ZOZ w Węgrowiezaproszenie do złożenia oferty cenowej2017-10-16
Dostawa gazów medycznych z dzierżawą zbiornika kriogenicznegozaproszenie do złożenia oferty cenowej2017-10-25
Dostawa wyposażenia Centralnej Sterylizatorni dla potrzeb SP ZOZ w Węgrowienieograniczony2017-10-26