Statut / Regulamin

STATUT
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W WĘGROWIE
REGULAMIN ORGANIZACYJNY
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W WĘGROWIE

Załączniki do regulaminu:

Uchwała nr 2 2012

Uchwała nr 3 2012

Uchwała nr 1 2013

Uchwała nr 6 2013

Uchwała nr 1 2014

Uchwała nr 2 2014

Uchwała nr 8 2015

Uchwała nr 9 2016

Uchwała nr 6 2017

Zał Nr 1 Karta Praw Pacjenta

Zał Nr 2 Regulamin dla pacjentów zakładu oraz osób odwiedzających i opiekujących się pacjentem w szpitalu

Zał Nr 3 Regulamin postępowania w przypadku zgonu pacjenta w zakładzie

Zał Nr 4 Regulamin Oddziałów Szpitalnych, Bloku Operacyjnego i Izby Przyjęć

Zał Nr 5 Regulamin Apteki Zakładowej

Zał Nr 6 Pracowni Diagnostycznych i Banku Krwi

Zał Nr 7 Żywienia, Żywności,przedmiotów użytku

Zał Nr 8 Regulamin Sterylizatornii

Zał Nr 9 Przychodni, Ośrodków Zdrowia, Poradni Specjalistycznych

Zał Nr 10 Regulamin Działu Pomocy Doraźnej

Zał Nr 11 Regulamin działu sprzedaży

Zał Nr 12 Dział Kadr

Zał Nr 13 Regulamin Działu Finansowo-Księgowego

Zał Nr 14 Regulamin Sekcji Statystyki i Rozliczeń Usług Medycznych

Zał Nr 15 Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej

Zał Nr 16 opłata za przechowywanie zwłok pacjenta zmarłego w szpitalu

Zał Nr 17 opłata za udostępnianie dokumentacji medycznej

Zał Nr 18 cennik świadczeń

Zał Nr 19 Wykaz osób upoważnionych do wydawania i poświadczania dok med.

Zał Nr 20 Upoważnienie Pacjenta do wydania_dokumentacji medycznej